Filmoteka Muzeum

Muzyka: Joanna Szumacher

Podziękowania dla Joanny Turowicz

Bestiarium podświadomości (...) nawiązuje do średniowiecznych bestiariuszy – iluminowanych dzieł, opisujących prawdziwe zwierzęta i fantastyczne stwory, którym przyporządkowano alegoryczne i moralizujące znaczenia. (...) Prace Polisiewicz także przedstawiają fantastyczne bezgłowe hybrydy, odsyłające do ukrytych treści, nieskodyfikowanych jednakże w jeden alegoryczny system znaczeń. Odwołują się raczej do skojarzeń związanych z obszarem marzeń sennych i podświadomości, do pierwotnych tęsknot za płynną płciową tożsamością.

Opis za: Joanna Turowicz, Między teatrem Androgyne a feministyczną sztuką abjektu. O projektach Aleksandry Polisiewicz, w: Bestiarium podświadomości. Aleksandra Polisiewicz, kat. wyst., Galeria Kronika, Bytom 2004.
 

Rok powstania: 2003
Czas trwania: 3'47"
Język: brak języka
Oryginalne media:

© Aleksandra Polisiewicz

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt