Filmoteka Muzeum

Radio Warszawa to międzynarodowa grupa, która pojawiła się na scenie muzycznej w pierwszej połowie lat 80. Większość informacji dotyczących jej funkcjonowania, takich jak data powstania i zakończenia działalności zespołu czy liczba jego członków, pozostaje nieznana. Trudno też zakwalifikować tę twórczość do jednej dziedziny sztuki. Koncerty Radia Warszawa były dziełem totalnym, łączącym różne środki wyrazu: dźwięk – bałkańską muzykę ludową, eksperymenty elektroniczne, saksofon – ze zjawiskową scenografią i elementami happeningu. „Chodzi nam jako grupie o wspólną zabawę, która wskazuje na pewne wartości, ale konkretne, czyli zawarte w niej samej”, tłumaczyli artyści. „Kierunek jaki obraliśmy ma swoje początki w ruchach artystycznych lat 20. naszego wieku, takich jak futuryzm, dadaizm, czy w końcu teatr absurdu. Gra i zabawa, śmiech i irracjonalność to przecież nic innego, jak przywracanie chorej sztuce zdrowia”.

Opis na podstawie: A. Praglowski, Familija Radio Varsawa, „Magazyn Muzyczny”, 1988, nr 3 (349).
 

(AK)

Rok powstania: 1985
Czas trwania: 37'36"
Język: angielski
Oryginalne media: VHS

© Andrzej Paruzel

Data nabycia: 20.01.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt