Filmoteka Muzeum

Prezentowana dokumentacja dotyczy ważnego, choć często pomijanego w opisach historii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych momentu w dziejach uczelni – funkcjonującej jedynie przez rok (od 1 marca 1989 do 20 lutego 1990 roku) pracowni gościnnej Marka Koniecznego. Utworzenie pracowni, którą prowadziliby wybitni artyści spoza Akademii, było jednym z postulatów środowiska studenckiego, domagającego się od władz uczelni gruntownych reform. Pierwszym profesorem wizytującym został wskazany przez studentów Marek Konieczny – ekscentryczny artysta, który wniósł do skostniałej Akademii nową jakość. „Sygnety, cygara, eleganckie marynarki, markowe trunki pite z pozłacanych kryształów, pozostawianie za sobą połyskujących śladów lub smugi złotego pyłu”, pisał Łukasz Ronduda, „kreowały wokół niego prowokacyjną aurę niesamowitości, pewnej radykalnie estetycznej sztuki życia, która przyćmiewała sztukę wydzieloną z rzeczywistości ramami obrazu”. Nigdy niespisany program jego pracowni zawierał się w krótkim sformułowaniu: „Łańcuch indywidualnych inicjacji”. Najważniejszą rolę, zamiast malowania, odgrywały rozmowy toczone na specjalnie wstawionej do pracowni sofie. Dotyczyły definicji sztuki, jej instytucjonalnych uwikłań czy pozycji artysty. Często uczestniczyli w nich goście spoza Akademii, których obecność miała otworzyć studentów na inne sposoby myślenia o sztuce. Do wiernego grona studentów Koniecznego należeli m.in. Cezary Bodzianowski, Piotr Uklański i Jarosław Paluch.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Warpechowski, Konieczny, Uklański, Bodzianowski. Warpechowski, Dawicki, Warszawa-Łódź 2010.
 

(AK)

Rok powstania: 1989
Czas trwania: 6'13"
Język: angielski
Oryginalne media: VHS

© Zuzanna Paluch

Data nabycia: 06.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt