Filmoteka Muzeum

Galeria EL założona przez Gerarda Bluma Kwiatkowskiego została oficjalnie otwarta 27 marca 1962 roku. Zdjęcia ruin XIII-wiecznego kościoła NMP i dawnego klasztoru dominikanów w Elblągu. Prace restauracyjne prowadzone w 1961 roku w kościele z inicjatywy Gerarda Bluma Kwiatkowskiego, na którego prośbę władze miejskie przeznaczyły obiekt na siedzibę Galerii EL. Gerard Kwiatkowski nadzoruje prace oraz przedstawia i konsultuje plany renowacji budowli. Układana jest nowa posadzka. Kwiatkowski przecina wstęgę w odrestaurowanym obiekcie. Osoby zaangażowane w prace świętują wokół rozpalonego we wnętrzu budowli ogniska. Kwiatkowski wraz ze współpracownikami wkładają do butelki list i umieszczają go pod podłogą w charakterze kamienia węgielnego.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1961
Czas trwania: 6'07"
Język: bez dźwięku
Miejsce: Galeria EL, Elbląg
Oryginalne media: 16 mm

© Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Data nabycia: 01.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt