Filmoteka Muzeum

Widoki starego Elblaga, Galerii EL, formy przestrzennej Juliana Bossa-Gosławskiego oraz 3-metrowej rzeźby Stanisława Sikory zatytułowanej Na morzu, usytuowanej w pobliżu ul. Studziennej i składającej się z trzech wygiętych rur przy podłożu, pionowych elementów zakończonych fragmentami rur i przecinających je sierpowatych półksiężyców.
Tablica informacyjna Galerii EL z plakatem wydarzenia artystycznego Ingerencje, odwołującego się do idei funkcjonowania dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej i zrealizowanego, podobnie jak I i II Biennale Form Przestrzennych, przy wsparciu Zamechu. Jedna z najciekawszych elbląskich inicjatyw artystycznych lat osiemdziesiątych zaowocowała powstaniem kilkunastu struktur przestrzennych będących „ingerencjami” w istniejący już zbiór form. Ponieważ tworzywem były materiały mniej trwałe niż metal, konstrukcje uległy zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych, co jednak mieściło się w założeniach koncepcyjnych imprezy.
„Ingerujący” artyści przy pracy na dziedzińcu Galerii EL. Wydarzenie wzbudza zainteresowanie dzieci, które z upodobaniem bawią się konstrukcjami. Po interwencjach artystów konstrukcje przenoszone są przy pomocy dźwigu na ciężarówki i platformy oraz przewożone i montowane w miejscu przeznaczenia. Całej operacji przyglądają się mieszkańcy miasta. Materiał zakończony widokiem form przestrzennych Stanisława Sikory oraz Juliana Bossa-Gosławskiego.

Opis na podstawie: Historia Galerii EL, http://www.galeria-el.pl/?page=history
 

(ŁM)

Rok powstania: 1986
Czas trwania: 7'05"
Język: polski
Miejsce: Elbląg
Oryginalne media: 16 mm

© Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Data nabycia: 01.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt