Filmoteka Muzeum

Animacja Honoraty Martin to autorska ilustracja jej performansu Przyjdź i weź, co chcesz, podczas którego artystka rozdała sąsiadom wszystkie rzeczy osobiste. Działanie Martin jest przykładem sztuki opartej na autentycznym doświadczeniu egzystencjalnym, radykalnie podważającej wartości społeczeństwa konsumpcyjnego, chęci wyzbycia się wszelkiej własności.

Prezentowany film powstał specjalnie na projekcję High Price w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2014 roku.

Opis za: Z. Płoska, Ł. Ronduda, Ekwiwalent pieniężny, tekst towarzyszący programowi filmowemu High Price w ramach Warsaw Gallery Weekend 2014, http://artmuseum.pl/public/upload/files/ekwiwalent-pieniezny-2.pdf
 

Rok powstania: 2014
Czas trwania: 5'20"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media:

© Honorata Martin

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt