Filmoteka Muzeum

Projekt Joanny Malinowskiej In Search of the Miraculous, Continued.... w swojej strukturze przypomina filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Składające się na niego trzy projekcje są utrzymane w podobnym metafizyczno-poetyckim duchu, mimo, że powstały w wyniku zastosowania racjonalnych metodologii awangardowych. Wszystkie podporządkowane są próbie analizy tego samego fenomenu w różnych jego wariacjach i kontekstach. Poświęcone są dwóm pianistom – Glennowi Gouldowi i Piotrowi Anderszewskiemu oraz kompozytorowi Johnowi Cage’owi, dla których stanowią specyficzny hommage.

Aby zrealizować pracę poświęconą Gouldowi, Malinowska odbyła podróż na biegun północny, gdzie w lodowo-śnieżnej scenerii pozostawiła napędzany baterią słoneczną odtwarzacz płyt CD permanentnie emitujący wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Goulda. W ocierającej się o wzniosłość realizacji, Malinowska zdaje się podejmować poetycki charakter konceptualnych projektów niemożliwych z lat 60., związanych z kategorią wyobraźni.

Realizacje Joanny Malinowskiej zdają się być przewrotną próbą odniesienia się do tradycji historii sztuki i muzyki współczesnej oraz do podejmowanych przez twórców awangardy romantycznych prób przeciwstawienia się procesom modernizacji. Malinowska, podejmując się rewitalizacji metodologii surrealizmu, Fluxusu i sztuki konceptualnej lat 60., sprawia, że nie przestają one służyć zmianie rzeczywistości lub ustanowieniu sztuki ponad nią samą, ale stają się próbą jej upoetycznienia, próbą – choć na chwilę – podporządkowania jej wyobraźni. Proponowane przez nią niecodzienne zestawienia, spotkania i rekontekstualizacje pomyślane są jako próby poetyckiej transfiguracji rzeczywistości.

Opis za: Joanna Malinowska, In Search of the Miraculous, Continued..., mat. wyst., CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2006.

Rok powstania: 2006
Czas trwania: 5'21"
Język: brak języka
Oryginalne media: BETA SP

© Joanna Malinowska

Data nabycia: 22.02.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt