Filmoteka Muzeum

Performans Punkty podparcia Natalii LL to odpowiedź na skupione na analizach medialnych działania artystyczne lat 70-tych. W opozycji do nich, artystka podkreśla rolę, jaką w sztuce, rozumianej jako „działanie świadomościowe”, odgrywa podmiot. Artysta jest według niej nie tylko twórcą sztuki, ale również jej podmiotem i przedmiotem. Może przyjąć rolę medium pośredniczącego między dwoma rzeczywistościami, na przykład, jak w wypadku tego performansu, między mikro- i makrokosmosem. „Jestem (…) na Ziemi”, mówi Natalia LL, „i widzę wszystko ze specjalnego, wyróżnionego we Wszechświecie moją obecnością, punktu widzenia. Chcę zawrzeć w sobie makro i mikrokosmos sprowadzając je do ograniczonej moją fizyczną skończonością psychofizycznej orientacji”. Traktując swoje ciało jako medium artystka odtwarza na trawie parku narodowego w Pieninach kształt 18 gwiazdozbiorów. W ten sposób „powstaje (…) szczególna relacja przystawalności i odpowiedniości zjawisk pozaziemskich z materialnie egzystującą niematerialną sztuką”, a Ziemia dzięki pośrednictwu ciała artystki staje się ekranem Kosmosu.

Opis na podstawie: Natalia LL, Punkty podparcia, w: Natalia LL – texty, Bielsko-Biała – Wrocław 2004.
 

(AK)

Rok powstania: 1980
Czas trwania: 1'07''
Język: brak języka
Oryginalne media: 16 mm

© Natalia LL

Nr księgi: MSN: 413-43/2011
Data nabycia: 24.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło zakupu: Natalia Lach-Lachowicz