Filmoteka Muzeum

Sailor to literacko-filmowy dyptyk, będący podsumowaniem dotychczasowej twórczości Normana Leto i często kluczem do zrozumienia jego wcześniejszych realizacji. Bohaterem powieści i filmu jest Norman, alter ego autora – owładnięty scjentystycznym spojrzeniem na świat programista.

Bohater jest jednostką tragiczną; postrzegając życie jako sumę chemicznych reakcji, traci zdolność do empatii i zdrowego racjonalizmu. Książka i film przedstawiają różne historie, połączone postacią głównego bohatera. Sam film jest kolażem różnych środków wyrazu: tradycyjnej fabuły, symulacji komputerowych, konwencji filmów popularnonaukowych, sekwencji muzycznych i głosu z offu.

Opis na podstawie: Norman Leto, Sailor, Warszawa 2010; materiały Galerii Kolonie.
 

(AK)

Rok powstania: 2010
Czas trwania: 103'39"
Język: polski
Oryginalne media: HD video

© Norman Leto

Data nabycia: 30.09.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt