Filmoteka Muzeum

Jądra mężczyzny kopiącego łopatą to krótka symulacja 3D. Za pomocą medium, związanego ze światem komputerowym, Norman Leto tworzy prace o uniwersalnym wydźwięku. Film – zestawiający obraz narządów rozrodczych i kopania (zapewne grobu) – staje się metaforą życia i śmierci, w prostej formie przekazuje egzystencjalne treści.
 

(AK)

Rok powstania: 2006
Czas trwania:
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: DigiBeta

© Norman Leto

Data nabycia: 30.09.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt