Filmoteka Muzeum

Film asemblingowy Kwieka, Osieki 74, powstał w kontekście dużej imprezy artystycznej, jaką były Międzynarodowe Spotkania Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach w 1974 roku. Paweł Kwiek w ramach przeprowadzonej Akcji filmowej (podobnie jak rok wcześniej w Elblągu w ramach Ćwiczeń filmowych) umożliwił wykonanie krótkich, jednominutowych filmików siedemnastu uczestnikom tej imprezy. Przy charakterystyce filmu Osieki 74 możemy przywołać zestaw pojęć, takich jak: interdyscyplinarność, intemedialność, medializacja, plakatowość, obiektywizacja etc.

Do najbardziej udanych „składek filmowych” można zaliczyć realizacje Grzegorza Sztabińskiego, Janusza Zagrodzkiego oraz Andrzeja Partuma. Janusz Zagrodzki zaproponował minimalistyczną realizację, przedstawiającą ciemny nienaświetlony kawałek taśmy filmowej. Krytyk nadał tej pracy tytuł Cage, odnosząc się do anty przedstawieniowych strategii tego amerykańskiego artysty. Strategii „zmuszającej” widza/słuchacza, aby sam został producentem obrazów/dźwięków. Grzegorz Sztabiński w swojej składce filmowej dokonał udanego przeniesienia własnych koncepcji teoretyczno-artystycznych z pola malarstwa w pole animacji filmowej. Z kolei praca Andrzeja Partuma przedstawia „jazdę kamery”, która zbliżając się do artysty (do jego twarzy) zostaje przez niego „połknięta” i następnie „wypluta”. Warto wymienić jeszcze wspólną realizację Andrzeja Partuma i Pawła Kwieka polegającą na spontanicznym, improwizowanym „działaniu do kamery”.

Opis za: Ł. Ronduda, Polskie filmy asemblingowe lat 70., Archiwum Polskiego Filmu Eksperymentalnego, CSW Zamek Ujazdowski.

Rok powstania: 1974
Czas trwania: 15'29"
Język: brak języka
Oryginalne media: 16 mm

© Paweł Kwiek, dzięki uprzejmości Fundacji Arton; Muzeum w Koszalinie

Data nabycia: 07.05.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

Zobacz także