Filmoteka Muzeum

Sanus design jest efektem pracy Aleksandry Kubiak z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu „Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej”. Akcja została zorganizowana w odpowiedzi na problem braku połączenia Szpitalu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z przylegającym do niego parkiem. Mimo bliskiego sąsiedztwa obu przestrzeni publicznych, Park Tysiąclecia nie był dostępny dla pacjentów szpitala.

Pokonując wyznaczoną trasę na wózkach inwalidzkich zaproszeni goście – urzędnicy, radni oraz przedstawiciele zielonogórskich mediów mieli szansę doświadczyć trudności, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Artystka wykorzystała także stworzoną na potrzeby działania instalację, by zaproponować miejsce, w którym mógłby znajdować się podjazd dla wózków umożliwiający skomunikowanie współistniejących przestrzeni.

(KF)
 

Rok powstania: 2013
Czas trwania: 3'55"
Język: polski
Oryginalne media:

© Aleksandra Kubiak

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt