Filmoteka Muzeum

W 2001 roku Maciej Krygier stworzył wirtualną, opartą na grze Unreal reprezentację przestrzeni Zamku Ujazdowskiego, mieszczącego Centrum Sztuki Współczesnej. Idea realizacji polegała na tym, że umożliwiała ona poruszanie się po wygenerowanych komputerowo przestrzeniach ekspozycyjnych Centrum (zgodnie z wyznacznikami interfejsu gry Unreal) z bronią w ręku i niszczenie dzieł sztuki (głównie realizacji artystycznych składających się na stałą Międzynarodową Kolekcję Sztuki Współczesnej). Krygier zrealizował swój projekt tuż po powrocie ze studiów we Francji. Był on próbą krytycznego rozpoznania sytuacji sztuki współczesnej w Polsce i reakcją na nowe, bardziej interaktywne zachowania w galerii sztuki w Polsce np. niszczenie dzieł sztuki przez słynnych aktorów czy też posłów. Projekt Krygiera jest ironiczną reakcja na agresję skierowaną przeciwko sztuce współczesnej, którą mogliśmy zaobserwować nie tylko na przykładzie spektakularnych destrukcji dzieł sztuki, ale przede wszystkim w postaci, trwającej już od kilku lat kampanii publicystycznej przeciwko sztuce krytycznej. Kampanii przeprowadzanej na łamach poczytnych dzienników i tygodników, rzekomo w imieniu szerszego ogółu społecznego. Gra komputerowa Krygiera, będąca z założenia produktem masowym (modyfikacją produktu masowego), jest skierowana do tej właśnie grupy konsumentów kultury.

Artysta opierając się na projekcie Art Raider zrealizował do tej pory kilka efemerycznych działań i akcji, jak w 2002 roku podczas wykładu Łukasza Rondudy (dotyczącego dzieł Zbigniewa Libery znajdujących się w Kolekcji CSW), na który Krygier przygotował akcję polegającą na stworzeniu iluzji ścisłej korelacji pomiędzy przestrzenią i czasem realnym a wirtualnym. Po zakończeniu swojego wystąpienia wykładowca, na prośbę artysty, wyświetlił krótką animację komputerową, rozpoczynającą się od panoramy Centrum Sztuki Współczesnej. Po napisie: „12 czerwca 2002 roku, godz. 18.00” (data i godzina wykładu Rondudy) widzowie mogli dostrzec uzbrojonego osobnika wyskakującego z bojowego helikoptera i wkraczającego do Centrum Sztuki Współczesnej. Poczynając od holu głównego, gdzie widzimy przestrzeń z first person perspective, uzbrojony osobnik dokonuje szeregu spektakularnych i krwawych (jak przystało na tego typu gry komputerowe) egzekucji ludzi oraz destrukcji dzieł sztuki (Depozyt Galerii Foksal, Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej CSW). Swój niszczycielski rekonesans kończy na wirtualnej sali kinowej CSW, gdzie w tym czasie trwa wirtualny wykład na temat Libery. Po rozprawieniu się z awatarem wykładowcy, wirtualny wojownik dokonuje rzezi wirtualnej publiczności, wywołując tym samym żywą reakcję tej realnej zgromadzonej w sali.

Opis za: Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006.

Rok powstania: 2002
Czas trwania: 5'51''
Język: brak języka
Oryginalne media: HD video

© Maciej Krygier

Data nabycia: 21.02.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

INNE PRACE TEGO ARTYSTY W FILMOTECE