Filmoteka Muzeum

Film Podstawy problemów komunikacyjnych, zrealizowany przez Igora Krenza we współpracy z Wojciechem Niedzielko, powstał w wyniku rygorystycznego przeprowadzenia pewnego eksperymentu formalnego. Artyści najpierw zarejestrowali sceny rozgrywające się w miejskim krajobrazie, który w odróżnieniu od innych przemierzali chodząc tyłem. Dopiero manipulacja dokonana na obrazie filmowym przyniosła odwrócenie relacji, sprawiając, że to Krenz i Niedzielko poruszają się zgodnie z obowiązującą normą, podczas gdy wszyscy inni „chodzą rakiem”. O tym, co jest normalne, decyduje jednak większość, zatem nawet chodząc przodem dwie główne postacie jawią się w filmie jako outsiderzy, którzy dopiero co znaleźli się w nowym i nieznanym świecie, nie rozumieją rządzących nim prawideł i pokazują sobie ze zdziwieniem jego napotkane elementy.

Podstawy problemów komunikacyjnych cechuje współistnienie dwóch wzajemnie dekonstruujących się wymiarów. Pierwszy z nich odnosi się do tradycji konceptualno-analitycznej oraz zainteresowania Krenza analizą związanego z filmem doświadczenia narracji, przestrzeni i czasu. Drugi zaś nosi rys neodadaistyczny i wiąże się z wyraźną tendencją artysty do absurdyzacji i ironizacji każdego racjonalnego i metodycznego przedsięwzięcia artystycznego.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Pomiędzy postawą krytyczna a analityczną. Strategie najnowszej polskiej sztuki wideo, „Artmix”, 2003, nr 6.
 

(ŁM)

Rok powstania: 2001
Czas trwania: 4'17"
Język: polski (angielskie napisy)
Oryginalne media: BETA SP

© Igor Krenz

Data nabycia: 14.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

PRACE TYCH ARTYSTÓW W KOLEKCJI