Filmoteka Muzeum

Krenz w duchu charakterystycznych dla siebie eksperymentów i doświadczeń aranżuje interakcję między dwoma przedmiotami i przygląda się ich wzajemnemu oddziaływaniu. Jednak kiedy do niej dochodzi, film zaczyna silnie działać swoją warstwą wizualną. Akcent pada na sugestywne konwulsje mechanicznej zabawki, która zgodnie z tytułem ginie niczym od strzału z pistoletu. Artysta nawiązuje zatem do obecnych w obszarze kultury wizualnej obrazów zabijania oraz dokonuje subwersywnego przesunięcia znaczeń, posługując się nieadekwatnymi i komicznymi rekwizytami.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1990
Czas trwania: 0'28''
Język: brak języka
Oryginalne media: BETA SP

© Igor Krenz

Data nabycia: 14.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

PRACE TEGO ARTYSTY W KOLEKCJI