Filmoteka Muzeum

Jastrubczak wykorzystuje opowieść o przypadkowo znalezionej tajemniczej książce, aby dzięki niej przyjrzeć się z uwagą pojedynczym scenom z nierzadko kultowych filmów. 2013 jest pracą, która opowiada o fascynacji kinem, niewyjaśnionych i frapujących koincydencjach w rzeczywistości, przenikaniu się świata filmowego i realnego.

Prezentacja i omówienie odnalezionego obiektu są pretekstem do przeanalizowania skomplikowanej siatki powiązań, która w paranoiczny sposób może połączyć chaotycznie zebrane informacje i zinterpretować je jako znaki.

Poszczególne odniesienia mają jeden punkt wspólny – zawsze prowadzą do śmierci. Starając się zdekodować tajemnicze znalezisko artysta zadaje pytanie, czy aby liczba/data 2013 nie jest zapisanym w aluzjach czy filmowych scenach momentem końca. Znaleziona książka staje się wówczas przepowiednią dziwnego umysłu, który poszukuje przesłanek o zbliżającej się apokolipsie.

(SzM)
 

Rok powstania: 2009
Czas trwania: 12'30"
Język: angielski (polskie napisy)
Oryginalne media:

© Łukasz Jastrubczak

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt