Filmoteka Muzeum

Film opowiada o starym domu nieopodal krakowskiego Cmentarza Salwatorskiego, w którym artysta zamieszkał pod koniec lat 90. Piotr Jaros rejestruje życie domu i jego mieszkańców, jednak dokumentacja ta ma charakter o tyle nietypowy, że polega przede wszystkim na zapisie fantazji, domysłów i wizji autora. Jak mówi sam artysta, budynek ten to „egzemplifikacja jego intuicji i realizacja wizji domu-organizmu”.

Opis na podstawie: P. Jaros, Dom i Praca, katalog wystawy, Galeria Kronika, Bytom 2007.
 

(ŁM)

Rok powstania: 2002
Czas trwania: 14'20''
Język: angielski
Oryginalne media: BETA SP

© Piotr Jaros

Data nabycia: 14.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt