Filmoteka Muzeum

W 2003 roku w warszawskiej galerii Domu Artysty Plastyka odbyła się wystawa Oskara Hansena zatytułowana „Forma Otwarta. Tło zdarzeń – przyjrzyjmy się sobie”. We wnętrzu galerii Hansen umieścił przestrzenną konstrukcję, która miała za zadanie eksponować chodzących po wystawie ludzi. To rozwiązanie czerpało z koncepcji „chłonnego tła”, będącej elementem hansenowskiej Formy Otwartej – założenia, że ukształtowana przez architekta przestrzeń zamiast dominować nad otoczeniem powinna wydobywać różnorodność toczących się w niej zdarzeń.

O samej wystawie Hansen pisał: „jest to jedna z kolejnych, od 1955, prób odpowiedzi między innymi na codzienne już dziś pytanie «być czy mieć?». Odpowiadam «być», a w zakresie mojej profesji – formować przestrzeń strukturami wizualnymi tak, aby nie tylko patrzeć, ale i widzieć. Widzieć w przestrzeni to, co najważniejsze – człowieka, którego trudno zauważyć, wyodrębnić z chaosu zaśmieconej przedmiotami otaczającej nas dziś przestrzeni – Formy Zamkniętej. Tu, w tej laboratoryjnej przestrzeni, zwiedzający są podmiotem: jednocześnie widzami i aktorami biorącymi czynny udział w poznawczej analizie postaci ludzkiej eksponowanej przez chłonne formalnie, antyprzedmiotowe tło – Formę Otwartą”.

(Cyt. za: Ku Formie Otwartej, red. J. Gola, Fundacja Galerii Foksal - Revolver, Warszawa 2005, s. 143.)

                                                                                                                            (AK)

Rok powstania: 2005
Czas trwania: 2'34"
Język: polski
Oryginalne media: VHS

© Archiwum Rodziny Hansenów

Data nabycia: 19.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt