Filmoteka Muzeum

Film jest dokumentacją z jednej z letnich szkół architektonicznych, na które Oskar Hansen zapraszał studentów Szkoły Architektury w Bergen do swojego domu w Szuminie. Dom, położony w malowniczej okolicy w starorzeczu Bugu, był najlepszym miejscem do prezentacji jego teorii Formy Otwartej. Doskonale ukazywał kluczowe dla niej założenia otwierania architektury na człowieka i stwarzania „chłonnego tła” eksponującego codzienne zdarzenia.

Studenci szkoły założonej w 1986 przez ucznia i kontynuatora idei Hansena, prof. Sveina Hatløya, poznawali te idee poprzez wspólne działania, rozmowy oraz ćwiczenia na znajdujących się w domu instrumentach dydaktycznych. Te ostatnie, konstruowane przez Hansena i jego asystentów na potrzeby nauczania w Pracowni Brył i Płaszczyzn na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP, pozwalały na ćwiczenie podstawowych elementów języka wizualnego, służących do opisu i kształtowania wizualnego otoczenia człowieka.

                                                                                                                            (AK)

Rok powstania: 2005
Czas trwania: 13'35"
Język: różne
Oryginalne media: VHS

© Archiwum Rodziny Hansenów

Data nabycia: 19.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt