Filmoteka Muzeum

Podczas międzynarodowych targów w São Paulo w 1959 roku obok betonowej „markizy” projektu Oskara Niemeyera stanął niewielki pawilon polski z ekspozycją maszyn rolniczych. Film nakręcony przez projektanta pawilonu, Oskara Hansena, dobrze oddaje jego działanie. Lekka, przekształcalna struktura z płótna i stali, nazwana przez autora „wachlarzem”, łatwo poddawała się podmuchom wiatru, budując wrażenie oddychania. Jednobarwna, falująca powierzchnia stanowiła „chłonne tło” eksponujące pokazywane na targach maszyny i uwidaczniała działanie sił naturalnych.

Opisując pawilon, Hansen przywoływał kluczową dla jego myśli architektonicznej dychotomię Formy Otwartej i Formy Zamkniętej – lekka, ruchoma i przekształcalna struktura pawilonu została tu przeciwstawiona betonowej, niezmiennej strukturze budowli Niemeyera.

                                                                                                                           (AK)

Rok powstania: 2005
Czas trwania: 1'06"
Język: brak języka
Oryginalne media: 16 mm

© Archiwum Rodziny Hansenów

Data nabycia: 19.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt