Filmoteka Muzeum

OR, czyli Obliczenia rytmiczne, to rekonstrukcja zaginionego filmu Jalu Kurka, poety związanego z Awangardą Krakowską. Istotą filmu jest jego struktura. „Film ten”, pisał o OR, „nie polega na pomyśle ani na zdjęciach. Niezwykłość OR leży w układzie, tj. kolejności czasowych następstw oraz w montażu, tj. obliczaniu, cięciu i przeplataniu klatek”. W filmie wykorzystał trzy różne środki wyrazu: napisy, diagramy animowane i zdjęcia „z natury”. Zgodnie ze sformułowaną w 1926 roku ideą filmu czystego, zakładającą oczyszczenie obrazu filmowego ze wszystkich elementów „pozafilmowych”, takich jak treść czy napisy, nadał im szczególny charakter: napisy nie pełniły funkcji objaśniającej, ale pojawiały się jako „żywioł równorzędny”, a szczątkowa fabuła została rozbita i włączona w strumień dość dowolnie kojarzonych obrazów. Wykluczone zostały również twarze jako „rekwizyt teatralny” – wszystkie zdjęcia „z natury” sfilmowane są w bliskich planach nóg.

Opis na podstawie: M. Giżycki, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1996; J. Kurek, Kino – zwycięstwo naszych oczu, 1926 (przedruk w: M. Giżycki, Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce, Warszawa 1989); J. Kurek, Objaśniam OR, „Linia” 1933, nr 5 (przedruk w: M. Giżycki, Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce, Warszawa 1989).
 

(AK)

Rok powstania: 1985
Czas trwania: 3'31''
Język: polski
Oryginalne media: BETA SP

© Marcin Giżycki, Ignacy Szczepański

Data nabycia: 18.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt