Filmoteka Muzeum

W 1924 roku Henryk Berlewi, awangardowy artysta związany z konstruktywistyczną grupą Blok, ogłosił drukiem swoją teorię mechanofaktury – nowatorskiego rozwiązania w zakresie kształtowania obrazu, które zakładało zastąpienie zróżnicowanej faktury płótna jej dwuwymiarowymi, wizualnymi odpowiednikami: rytmem linii i płaszczyzn, schematycznie zestawionymi formami geometrycznymi, zredukowaną do czerni, bieli i czerwieni gamą barwną.

Zmechanizowanie środków wyrazu miało pozwolić uzyskać efekt zróżnicowania fakturowego bez wykraczania poza „naturalną” dwuwymiarowość malarstwa. Ruch wynikający ze zrytmizowania obrazu był opisywany przez Berlewiego w sposób przypominający opis filmu – do tego odniósł się Marcin Giżycki tworząc jego ruchomą rekonstrukcję.
 

(AK)

Rok powstania: 2012
Czas trwania: 3'15''
Język: brak języka
Oryginalne media: DigiBeta

© Marcin Giżycki

Data nabycia: 18.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt