Filmoteka Muzeum

Zrealizowana w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi studencka etiuda Piotra Andrejewa przybliża sylwetkę Pawła Freislera, artysty aktywnego w środowisku warszawskiej neoawangardy na przełomie lat 60-tych i 70-tych.

Tytułowe pajace to fotograficzne autoportrety artysty, wycinane, sklejane i zmieniane przez niego w ruchome zabawki, które następnie sprzedawał na ulicy. Uzyskany w ten sposób bezpośredni kontakt z odbiorcą był podstawą, dziś już zapomnianej i funkcjonującej bardziej na zasadach środowiskowej legendy, działalności artystycznej Freislera.

Jego prace, powstałe przed emigracją do Szwecji w 1976 roku, opierały się na kontakcie artysty z drugim człowiekiem, czy to w postaci dyskusji i akcji artystycznych, jak w zrealizowanym w pracowni Oskara Hansena białym sześcianie tworzącym wyodrębnione z przestrzeni publicznej miejsce spotkań, czy w plotkach rozsiewanych wokół własnych performansów i ogłoszonym w 1973 roku manifeście „sztuki intrygi”.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.
 

(AK)

Rok powstania: 1971
Czas trwania: 6'44''
Język: polski
Oryginalne media: 35 mm

© Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Data nabycia: 27.03.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt