Filmoteka Muzeum

„Piątek trzynastego” – performance rozszerzony
13 września 2019, plac Zbawiciela w Warszawie

Organizator: Fundacja Puszka
Kuratorki: Ola Litorowicz, Agnieszka Sural
Koordynatorka: Paulina Braun
Partnerzy: Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Witryna
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę

Wydarzenie było częścią programu performatywnego dla warszawskich placów realizowanego przez Fundację Puszka w ramach trzyletniego projektu badawczego „Place Warszawy (do odzyskania)“ placewarszawy.pl.

Rok powstania: 2019
Czas trwania: 23'23"
Język: polski
Oryginalne media:

© Oskar Dawicki