Filmoteka Muzeum

Film poświęcony twórczości Stefana Gierowskiego i Jarosława Modzelewskiego. Należy do edukacyjnego cyklu dokumentów „Przez film do sztuki” o współczesnych artystach, który został zrealizowany z inicjatywy i według koncepcji scenariuszowej Elżbiety Cieślar.

Pierwsza część prezentuje obrazy olejne Stefana Gierowskiego. Po 1957 roku Gierowski konsekwentnie rozwijał cykl Obrazy, zrezygnował wtedy z nadawania nazw swoim pracom, zaczął je tytułować Obrazami i oznaczał numeracją rzymską. W filmie pojawiają się Obrazy: XVII, CDXCVIII, CXCIII, CXCVII, DXXXV, CCLXVI, DIX, DCXXIX, DCIII, DLXXXI, CDLV, DCXLIV, CCCXXIII, CLXXXI. Artysta opowiada o inspiracjach i sposobie powstawania konkretnych prac. Jak również o tym, czym jest dla niego malarstwo, o istotnych w jego twórczości kwestiach takich, jak obszar płótna, rola światła, czy nasycenie barw. Gierowski uważał, że rolą malarstwa jest zmysłowe pobudzanie oglądającego. Jego zdaniem obrazy powinny podejmować próbę oddania wieloznaczności strefy doznań i wrażeń, dotrzeć do tego, czego nie można precyzyjnie nazwać.

Druga część jest poświęcona malarstwu Jarosława Modzelewskiego. W wiejskiej pracowni Jarosław Modzelewski opowiada o inspiracjach i procesie twórczym towarzyszącym malowaniu poszczególnych obrazów. Oglądamy prace powstałe w latach 80. i na początku lat 90., okresie twórczości Modzelewskiego zaliczanym do nurtu nowej ekspresji, gdy poszukiwał on formuły reprezentacji, która stanowiłaby odpowiedź na kryzys wiarygodnego przedstawienia rzeczywistości schyłkowego PRL-u.

Na jego obrazach z tamtego czasu, figuratywne, zgodne z zasadami realizmu, przedstawienia podpatrzonych ludzkich gestów, jak wyglądanie przez okno w „Co widać”, czy upadek ciała w „Powolnym upadaniu”, zostają oddane z wykorzystaniem żywej kolorystyki i środków z tradycji malarstwa geometrycznego. W konsekwencji efekt realizmu zostaje wyolbrzymiony, a co za tym idzie podważony przez sztuczność schematycznych wizerunków – na wzór papierowych wycinanek. A barwne, na granicy abstrakcji, przedstawienie tła rzeczywistości pozbawia ją konkretu jednostkowości.

scenariusz i reżyseria: Elżbieta Cieślar
https://wordpress.com/page/artsetmontagnes.com/496

(MP)
 

Rok powstania: 0
Czas trwania: 15'28"
Język: polski
Oryginalne media:

© Elzbieta Cieślar