Filmoteka Muzeum

Odtworzony przez Bruce'a Checefsky'ego Drobiazg melodyjny to krótki film reklamowy zrealizowany przez Stefana i Franciszkę Themersonów w 1933 roku dla firmy galanteryjnej Wandy Golińskiej. Kilkuminutowa, udźwiękowiona reklama, emitowana w kinach przed seansami, powstała na skonstruowanym przez Stefana Themersona stole trickowym. Drobne przedmioty zostały ustawione na podświetlanej kalce, z której naświetlana była klisza. Reklamowane produkty artyści animowali w niezwykle atrakcyjny sposób, skupiając uwagę widza na tańczących cieniach i efektach świetlnych, dających złudzenie lekkości i płynności kształtów bliskiej towarzyszącej filmowi melodii Maurice'a Ravela. W filmie reklamowym Themersonowie kontynuowali istotne dla całej ich twórczości poszukiwania w zakresie wzajemnej transpozycji dźwięku i obrazu – idei, którą wyraził Stefan Themerson już w 1928 roku w eseju poświęconym możliwościom radia.

Opis na podstawie: M. Giżycki, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1996; Stefan i Franciszka Themerson. Poszukiwania wizualne, kat. wystawy, Łódź 1981.
 

(AK)

Rok powstania: 2006
Czas trwania: 5'47''
Język: brak języka
Oryginalne media: BETA SP

© Bruce Checefsky

Data nabycia: 30.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt