Filmoteka Muzeum

Strukturę pracy YYAA i długość poszczególnych ujęć wyznaczyły zmiany sposobu oświetlenia przedstawionego pomieszczenia, dokonujące się w interwałach od 1 do 8 sekund. Artysta analizuje tu ramę, w którą wtłacza rzeczywistość medium filmu w toku filmowania i procedur montażowych, wywołując wrażenie realności, które jest jednak oparte na manipulacji. Film ukazuje potencjał tej manipulacji – artysta zmontował wszystkie ujęcia krzyczącego siebie w jeden długi, niemożliwy w rzeczywistości krzyk.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1973
Czas trwania: 2'59''
Język: brak języka
Oryginalne media: 35 mm

© Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Data nabycia: 27.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt