Filmoteka Muzeum

Grzegorz G. Zgraja

Jako jeden z pierwszych w Polsce zrealizował dyplom ze sztuki video u doc. Labusa na Wydziale Grafiki w Katowicach. Po dyplomie kontynuował swoją edukację w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Braunschweig na Wydziale filmu Eksperymentalnego i Video, gdzie obecnie wykłada. Od połowy lat 70 konsekwentnie zajmuję się sztuką video. W swoich pracach teoretycznych jak i praktycznych przede wszystkim skupia się na relacji między dźwiękiem a obrazem, na tworzeniu hybrydycznych form przełamujących i rozmywających granice gatunkowe sztuk audiowizualnych oraz teoretycznych aspektach samego medium filmowego. Jego dość charakterystycznym zabiegiem w komponowaniu prac video jest wykorzystywanie strategii dyferencjacji – różnicowania, z której to pomocą autor stara się uwypuklić istotę i zasadność poszczególnych składowych warstw video stawiając tym samym ich kompozycyjną rolę wielokrotnie pod znakiem zapytania. Dla Zgraji sztuka video nie musi być medium pasywnego odbioru. W swoich realizacjach uporczywie walczy o partycypacyjną i aktywną formę oglądania.

Prace artysty w filmotece