Filmoteka Muzeum

Alicja Żebrowska

Urodzona w 1956 r., rzeźbiarka, performerka, autorka filmów wideo i wideo-instalacji. W latach 1978-1981 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskała w 1981 roku. Następnie studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu na Wydziale Rzeźby (1990–1992). Od 1996 roku należy do Fortu Sztuki. W latach 1993–1995 była związana z Galerią Zderzak. Wczesne prace Alicji Żebrowskiej stanowiły antropomorficzne rzeźby-asamblaże i neony. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Żebrowska zaczęła też tworzyć instalacje wideo, w których łączyła elementy wizualne, dźwiękowe i zapachowe, próbując odtworzyć nastrój i uczucia towarzyszące różnym czynnościom. Artystka w swojej twórczości intensywnie eksploruje obszary objęte sferą tabu. Mieszka i pracuje w Krakowie. 

Prace artystki w filmotece