Zima w mieście 2020

Zima w mieście 2020

W ramach programu „Zima w Mieście 2020” w dniach 11 -21 lutego 2020 roku zapraszamy do Muzeum nad Wisłą. Zastanowimy się, czym są i jak powstają wystawy.

PRZEDSZKOLE,
SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY 1-3

 

PRZEPIS NA WYSTAWĘ

Muzeum może się kojarzyć wielu osobom z czymś bardzo starym i nie zmieniającym się od stuleci, ale czy to prawda? Muzea bardzo różnią się od siebie - w niektórych można spotkać kości dinozaurów, a w innych statki kosmiczne. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pokazywane są dzieła sztuki, które powstały całkiem niedawno. Podczas zajęć porozmawiamy o tym, czym jest wystawa sztuki, jak powstaje i kto pracuje nad jej przygotowaniem. Dowiemy się, jakie rodzaje wystaw można oglądać w Muzeum, jak podczas nich zmienia się przestrzeń oraz czy wystawy zawsze znajdują się wewnątrz budynku. Stworzymy również własne dzieła i spróbujemy przygotować z nich wystawę.

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY 4-8

 

PROJEKT: WYSTAWA

Czym jest sztuka? Co robią artystki i artyści? Co dzieje się z dziełami sztuki, kiedy już opuszczą pracownie, w których powstały? Gdzie można je spotkać? Zapraszamy do odkrywania świata muzealnych wystaw. Na zajęciach dowiemy się, kim jest i czym zajmuje się kurator? Co mają wspólnego z muzeum architekci, producenci i graficy? Czy każdą wystawę przygotowuje się w podobny sposób, a może różne tematy zachęcają do innego sposobu działania? Czy wystawy są przeznaczone dla wszystkich, czy może dla wybranych odbiorców? Co zrobić, żeby lepiej zrozumieć wystawę? Będziemy pracować nad tworzeniem swoich wystaw dzieląc się obowiązkami. Przekonajmy się, czy współpraca przyniesie efekt.

MUZEUM DOSTĘPNE

Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, w Polskim Języku Migowym (z możliwością tłumaczenia na polski język foniczny) lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Dbamy o to, by przestrzeń, w której odbywają się zajęcia pozbawiona była barier architektonicznych. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Kontakt w innych sprawach i rejestracja grup pod adresem zapisy@artmuseum.pl lub numerem telefonu 607-926-000.