Zielona szkoła. Weź klasę na wagary nad Wisłę

Zielona szkoła. Weź klasę na wagary nad Wisłę

Zapraszamy grupy szkolne na lekcje nad Wisłą. Proponujemy spotkania na żywo nastawione na odnawianie i wzmacnianie relacji poprzez wspólne działania twórcze.
 

Muzeum nad Wisłą zaprasza grupy zorganizowane do twórczego wypoczynku w zielonej przestrzeni z widokiem na sztukę i na rzekę. Tymczasowy budynek Muzeum osadzony w nadwiślańskim krajobrazie stwarza okazję do rozmów o sztuce i przestrzeni. Zachęcamy do integracji poprzez twórcze działania z widokiem na miasto.

Szkoły podstawowe, klasy 1-3

NASZA WYSTAWA

Zapraszamy młodsze klasy do wspólnych aktywności ruchowych i plastycznych dookoła Pawilonu nad Wisłą. Przyglądając się tej przestrzeni i sztuce będziemy czerpać z nich inspiracje i zespołowo tworzyć swoje dzieła współczesne. Robienie wspólnej wystawy będzie także okazją do ćwiczenia umiejętności społecznych.

Szkoły podstawowe, klasy 4-6

KOSMOS PRZYJAŹNI

Wyobraźnia potrafi być tak niezmierzona jak kosmos. Podczas zajęć będziemy ją otwierać i wymieniać się naszymi różnymi skojarzeniami i pomysłami. Weźmiemy na warsztat zjawiska sztuki abstrakcyjnej i przedstawiającej, a pomoże nam w tym mural na fasadzie Muzeum nad Wisłą. Poetycki tytuł - Kosmos przyjaźni, który nadał mu Sławomir Pawszak - stanie się dla nas inspiracją do twórczej współpracy. Dzięki niej lepiej poznamy się ze sztuką i ze sobą a także przygotujemy swoją wystawę.

Szkoły podstawowe, klasy 7-8

POZNAJMY SIĘ

Sztuka współczesna to szerokie pole, które pozwala na wypowiadanie i nadawanie formy temu, co nas dotyczy i co jest dla nas istotne. Pozwala ona rozwijać wiedzę i wyobraźnię, a także odnajdować połączenia między pozornie odległymi sprawami. Zapraszamy do gier przestrzenno-wizulanych, dzięki którym będziemy ćwiczyć komunikację przy pomocy gestów, ruchu i obrazu. Sprawdzimy wspólnie, jakie historie opowiemy razem w tym języku.

MUZEUM DOSTĘPNE
Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, w Polskim Języku Migowym (z możliwością tłumaczenia na polski język foniczny) lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl lub numerem telefonu 577-006-290.

Kontakt w innych sprawach i rejestracja grup pod adresem zapisy@artmuseum.pl.