Zielona szkoła. Weź klasę na wagary

Zielona szkoła. Weź klasę na wagary

Zapraszamy grupy szkolne na lekcje w Parku Rzeźby na Bródnie. Proponujemy spotkania na żywo nastawione na odnawianie i wzmacnianie relacji poprzez wspólne działania twórcze.


Otwarta zielona przestrzeń parku to również czynna 24 goziny na dobę galeria sztuki współczesnej. Spotkanie na wolnym powietrzu w cieniu drzew i bliskości rzeźb to świetna okazja do integracji grup po długich miesiącach izolacji. Sztuka będzie dla nas punktem wyjścia do rozmów, ćwiczeń, ale przede wszystkim do spędzania czasu razem.

Szkoły podstawowe, klasy 1-3

ĆWICZENIA W RAJU

Młodsze grupy zapraszamy do ćwiczeń w Raju. Ta rzeźba-ogród powstała jako początek artystycznego założenia parkowego. Jej ideą było łączenie mieszkańców i odnajdywanie piękna w najbliższej okolicy. Temat okazuje się bardzo aktualny, dlatego zapraszamy do rozgoszczenia się w Raju - poprzez twórcze aktywności będziemy przyglądać się otaczającej przestrzeni oraz sobie nawzajem.

Szkoły podstawowe, klasy 4-6 i 7-8

DO ODNALEZIENIA

Park Rzeźby to specjalna przestrzeń, która kryje w sobie wiele niespodzianek. Każde dzieło to obiekt do odnalezienia i historia do poznania. Proponujemy grupom grę, w trakcie której będzie można poćwiczyć wyobraźnię i umiejętności komunikacyjne. Spacer przez park stanie się okazją do rozmów, wspólnego odkrywania sztuki i siebie nawzajem.

Szkoły średnie

RZEŹBA SPOŁECZNA

Park Rzeźby na Bródnie czerpie z różnych tradycji sztuki publicznej, szczególnie tej angażującej społeczność. „Rzeźbą” w tym miejscu stają się wypowiedzi na temat miejsca, czasu, relacji przestrzennych i ludzi. Właśnie w ten sposób będziemy korzystać z zasobów parku - staną się one inspiracją do naszych wypowiedzi i rzeźbienia relacji.

MUZEUM DOSTĘPNE
Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, w Polskim Języku Migowym (z możliwością tłumaczenia na polski język foniczny) lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl lub numerem telefonu 577-006-290.

Kontakt w innych sprawach i rejestracja grup pod adresem zapisy@artmuseum.pl.