Szkoła w Muzeum – „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA”

Szkoła w Muzeum – „MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA”

„MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA” to pierwsza w Polsce monograficzna wystawa szwajcarskiej artystki Miriam Cahn, jednej z najważniejszych i najbardziej uznanych malarek drugiej połowy XX i początku XXI wieku.


Prace Cahn są próbą przetłumaczenia emocji na język malarstwa – emocji, których nie sposób wyrazić językiem werbalnym w obliczu traumy, aktów przemocy, konfliktów zbrojnych, rasizmu i toksycznych relacji międzyludzkich. Wystawa zawiera treści przeznaczone dla widzów pełnoletnich. Wstęp osób od 16. roku życia rekomendujemy tylko za zgodą opiekunów. Sugerujemy, żeby nauczyciel lub opiekun, znając grupę i po zapoznaniu się z treścią wystawy zadecydował o wizycie w Muzeum.

Tematy dla grup szkolnych od 16 roku życia:

ISTOTA PATRZĄCA

Miriam Cahn w swojej twórczości porusza tematy konfliktów, kryzysów i stanów wyjątkowych. Bezkompromisowa postawa wobec tych zjawisk prowadzi artystkę do przedstawiania zjawisk trudnych, od których często odwracamy wzrok lub patrząc, nie chcemy uświadamiać sobie ich znaczenia.
W jakiej roli stawia nas dziś oglądanie sztuki wyłącznie z estetycznej perspektywy? Jak patrzeć na obrazy - zarówno artystyczne, jak i medialne w czasach, gdy informacje wszelkiego typu są tak łatwo dostępne?
Będziemy analizować związki sztuki Miriam Cahn z dziełami tworzonymi w przeszłości po to, by zastanowić się, jakie pytania możemy zadać sobie, stojąc przed dziełem sztuki przedstawiającym niesprawiedliwość, przemoc, pierwotne instynkty i niejednoznaczne sytuacje. Spróbujemy zmierzyć się z odbiorem obrazów, które budzą silne emocje.

CIAŁO, CIAŁEM, O CIELE

Ciało stanowi punkt wyjścia dla wielu działań Miriam Cahn. Jest obiektem, który w bezkompromisowy sposób artystka przedstawia, ale też narzędziem, którego używa. Proces malowania czy rysowania to nie tylko ruch ręki, ale przede wszystkim reakcja na spotkanie z rzeczywistością.
Od fizycznego zaangażowania w tworzenie olbrzymich rysunków na podłodze, przez codzienne malowanie w odpowiedzi na wydarzenia polityczne i medialne przekazy, po samodzielną aranżację przestrzeni wystawy artystka konsekwentnie używa ciała, które czuje, myśli, tworzy.
W trakcie zajęć zapoznamy się ze sposobem pracy Miriam Cahn, będziemy też sprawdzać, jak może on nas zainspirować. Będziemy mierzyć się z wizerunkami wytworzonymi przez artystkę, ale przede wszystkim zajmiemy się eksperymentowaniem z procesem twórczym i różnymi technikami. 

Na zajęciach będziemy używać materiałów takich jak farby, węgiel. Prosimy o przygotowanie ubrań, które mogą się pobrudzić

MUZEUM DOSTĘPNE

Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, w Polskim Języku Migowym (z możliwością tłumaczenia na polski język foniczny) lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Dbamy o to, by przestrzeń, w której odbywają się zajęcia pozbawiona była barier architektonicznych. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Kontakt w innych sprawach i rejestracja grup pod adresem zapisy@artmuseum.pl lub numerem telefonu 607-926-000.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  • TAK
  • TAK
  •