Muzeum w szkole - online

Muzeum w szkole - online

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przedstawia wybór zdalnych zajęć, które podejmują najbardziej aktualne tematy współczesności i starają się odpowiedzieć na potrzeby poznawcze uczennic i uczniów w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata.

SZTUKA PRZYJAZNA PLANECIE
Klasy 0-3 i 4-5

lekcja online około 45-60 minut (w zależności od preferencji nauczyciela/nauczycielki)

Dzieci i młodzież mają dużą świadomość zmian klimatycznych i podejmują realne kroki aby im przeciwdziałać: od obywatelskich protestów po codzienne praktyki wsparcia i troski. Osoby tworzące sztukę również uwzględniają perspektywę katastrofy klimatycznej w praktykach artystycznych. Oglądając wybrane dzieła sztuki współczesnej porozmawiamy o formach działań artystycznych przyjaznych planecie. Będzie to inspiracją do uważnego rozglądania się wokół, drobnych zadań plastycznych i przemyśleń, jak ludzkie działanie wpływa na środowisko.


CO SZTUKA ROBI W MIEŚCIE?
klasy 4-6 oraz 7-8

zajęcia online 60 min

Na ulicach, skwerach, murach i placach można czasem znaleźć sztukę. Co sztuka robi w miejscach, w których się jej nie spodziewamy? Artyści i artystki tworzą prace nie tylko do muzeów czy galerii, ale też specjalnie z myślą o przestrzeni miasta. Taka sztuka rządzi się swoimi prawami. Zajęcia poświęcone są różnorodności działań artystycznych w przestrzeni publicznej z naciskiem na wspólne odkrywanie form, funkcji i treści. Główną bohaterką spotkania jest stojąca w centrum Warszawy Palma, która stanie się inspiracją do stworzenia autorskiego projektu dla przestrzeni publicznej.
 

INNE POMNIKI. MIASTO, SZTUKA I HISTORIA
klasy 7-8 i liceum 1-3

różne opcje / 60 min lub 2 spotkania po 60 min

Upamiętnienia spotykane w przestrzeni publicznej często są wyborem postaci i zdarzeń określanych jako ważne dla historii. Równie interesujące jest to, kogo i czego na nich nie zobaczymy. Zapraszamy młodzież na zajęcia, które uruchamiają krytyczną refleksję nad przestrzenią wspólną i skomplikowanym medium pomnika. Na zajęciach zadamy sobie wiele pytań uruchamiających wyobraźnię i wrażliwość. Będziemy analizować elementy składowe upamiętnień. Pomniki i sztuka współczesna będą punktem wyjścia do refleksji nad historią – jej kanonem i tego jak opowiadamy sobie przeszłość.

Istnieje możliwość stworzenia mikro-cyklu dla grupy i kontynuacji tematu na 2-3 spotkaniach, prosimy o kontakt.
 

¡NO PASARÁN! SZTUKA PRZECIWKO FASZYZMOWI
szkoły średnie

60 minut

Czasy kryzysów i niepokoju o przyszłość sprzyjają radykalizacji postaw i przemocy w relacjach społecznych. Nie jest to nowe zjawisko. Przed drugą wojną światową, kiedy w Europie rodził się faszyzm, osoby tworzące sztukę stawały po stronie ruchów antyfaszystowskich. W trakcie zajęć będziemy dyskutować o współczesnych przejawach faszyzmu. Omówimy przedwojenne i współczesne prace artystyczne, które wyrażają sprzeciw wobec faszyzmu. Przeanalizujemy strategie artystów i artystek, w których sztuka nie tylko opisuje i komentuje, ale stawia czynny opór.
 

MUZEUM DOSTĘPNE

Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, w Polskim Języku Migowym (z możliwością tłumaczenia na polski język foniczny) lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl lub numerem telefonu 577-006-290.

Kontakt w innych sprawach i rejestracja grup pod adresem zapisy@artmuseum.pl lub numerem telefonu 607-926-000.