WWB TV. Rozmowy. Czy każda rzecz jest produktem?

Finalna sesja organizowana w ramach programu „Warszawa w budowie”.

Poświęcona jest ona zawiłym relacjom pomiędzy wzornictwem przemysłowym a sztuką, z uwzględnieniem praktyk destrukcyjnych, wymierzonych w funkcjonalność i tradycyjne pojmowanie roli projektanta.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: