Import/Export
Kontekst. Dyskusja

Słynne „fuck context” Rema Koolhasa jako architektoniczne credo jest tak samo niemożliwe do spełnienia jak postulat autonomii w sztuce. Żadnemu twórcy nie uda się uwolnić od systemu, w którym tkwi.

Nawet projektując w komputerze model miasta oddalonego o pięć tysięcy kilometrów, którego ani budowy ani lokalnego kontekstu nigdy nie zobaczymy - jesteśmy uwikłani w globalny kontekst neoliberalnej gospodarki. Być może wolność i prawdziwa autonomia polega na wniknięciu w głąb we wszystkie warstwy - te najbardziej podskórne, niewidoczne, niematerialne.

Jaki ślad po sobie zostawimy i jak myśleć o architekturze w kontekście przyszłości
opowiedzą nam młodzi architekci Emilia Walędzik i Adam Melcher.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: