Dokumentacja

Performans w Muzeum

"Performans w Muzeum" to cykl organizowany we współpracy z André Lepeckim, profesorem Performance Studies na Uniwersytecie w Nowym Jorku (NYU) oraz w Sztokholmie (Uniarts), dedykowany sztukom performatywnym, w skład którego wchodzi program badawczy „Poza kadrem / Poza centrum. Alternatywne historie performansu” oraz seria wydarzeń artystycznych prezentująca najciekawsze zjawiska z pogranicza praktyk choreograficznych i sztuk wizualnych.

Kontynuując ubiegłoroczne poszukiwania w ramach programu teoretycznego „Punkty styku. Performans i współczesność” oraz muzealnych pokazów performansów, spektakli i prezentacji tańca współczesnego, w 2015 roku przyglądamy się alternatywnym historiom i sposobom prezentacji performansu w przestrzeni instytucjonalnej.

W zakresie spotkań badawczych, wspólnie z zaproszonymi gośćmi – z Japonii, Brazylii, Słowenii, Portugalii oraz Rosji – spróbujemy rzucić wyzwanie dominującym narracjom i poszukać paralelnych historii performansu na obszarach słabo zbadanych i traktowanych dotąd jako peryferyjne względem osi Nowy Jork – Paryż. Wykłady i seminaria poprowadzą: Raiji Kuroda, Claudia Calirman, Verónica Metello, Nataša Petrešin-Bachelez oraz Sasha Obukhova.

Część artystyczna programu koncentruje się na praktyce performansu, która dotyka nowatorskich form czasu i ekonomii produkcji tego gatunku. Zaproszeni artyści dekonstruują tradycyjnie rozumiany obszar choreografii, obalając hierarchiczny podział na scenę i publiczność, partyturę i improwizację, ciało i podmiotowość.

Cykl performansów zainauguruje nowy projekt Manuela Pelmusa i Alexandry Pirici, rumuńskich choreografów znanych szerszej publiczności z pionierskiego Pawilonu Rumunii na 55. Biennale Sztuki w Wenecji - próby performatywnej reaktywacji dzieł sztuki prezentowanych na wcześniejszych edycjach weneckiej imprezy. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej grupa tancerzy zaprezentuje działanie toczące się w czasie (ongoing action) na przestrzeni jednego tygodnia, tematyzujące figurę kolekcji i instytucji, w tym kolekcji Muzeum.

Dialog z materią czasu i podmiotowości performującego ciała podejmie najnowszy pokaz australijskiego artysty Adama Lindera, zatytułowany „Some Proximity/ Choreographic Services”, w którym Linder problematyzuje instytucjonalny i ekonomiczny wymiar zjawiska performansu. Na podstawie kontraktu o wykonanie „usługi choreograficznej“ Linder wraz z dwoma tancerzami przez dwa dni „ucieleśniać“ będzie krótkie teksty o sztuce w formie performatywnych refleksji w przestrzeni Muzeum.

W ramach programu "Performans w Muzeum" zobaczymy również nowe produkcje Marty Ziółek, amerykańskiego transgenderowego choreografa Yve’a Larisa Cohena oraz ikoniczny spektakl „Abecedarium Bestiarium” niemieckiej artystki Antonii Baehr.