Dokumentacja

Edukacja międzyludzka w szkolnej codzienności
Warsztaty dla środowiska edukacyjnego

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza środowisko edukacyjne na cykl warsztatów w 2021 roku.

Dyskryminacja, wykluczenie, nawiązywanie relacji, odbiór przekazów medialnych to niektóre z niełatwych tematów, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej aktualne i ważne społecznie. Nauczyciele i edukatorzy są grupą spotykającą się z problemami bezpośrednio w swojej praktyce, mają też realny wpływ na postawy dzieci i młodzieży.

Momenty kryzysu i zmiany wymagają nowych narzędzi – nie tylko do nowych form edukacji, ale też i do zmieniających się relacji międzyludzkich. Sztuka i praktyki artystyczne diagnozują problemy i szukają rozwiązań, dają wsparcie i poczucie sprawczości.

Zbadamy, jak świadomy odbiór kultury wizualnej może pomóc w dostrzeganiu problemów i zmianie perspektywy. Podczas spotkań z artystami, ekspertkami, aktywistami oraz muzealnymi edukatorkami podejmiemy wyzwanie tworzenia edukacji wrażliwej i odpowiedzialnej społecznie.