Zhakować kulturę
Muzeum Otwarte 2011/2012

Cykl spotkań przygotowany przez socjologów Mirosława Filiciaka (SWPS) i Alka Tarkowskiego (Centrum Cyfrowe „Projekt: Polska”), służy szukaniu odpowiedzi na bardzo aktualne pytania o nieformalne obiegi kultury.

Sieciowy model dzielenia się i współpracy, spopularyzowany za sprawą narzędzi internetowych, zmienił dawnych “konsumentów” i “odbiorców” mediów w twórców i pośredników w dostępie do treści kultury. Umożliwił też nowe formy mobilizacji społecznej. Nowe technologie i ich użytkownicy „zhakowali” kulturę. Jednak naiwnością byłoby uznanie, że w obszarze kultury brak jest pośredników. Bliższe prawdy jest inne stwierdzenie: pozycja tradycyjnych pośredników osłabła, a równocześnie pojawili się nowi - często w postaci usług internetowych.

Jak pogodzić te obszary? Czy to, co dzieje się w internecie, jest konkurencją dla instytucji kultury? Jak mogłyby wyglądać sojusze pomiędzy światem kultury zinstytucjonalizowanej a uczestnikami oddolnych praktyk sieciowych? Gdzie tkwią potencjalne źródła napięć? Na ile obserwowane w internecie (i w dużej mierze przez internet umożliwiane) formy mobilizacji społecznej, dają się przenosić poza Sieć? Wreszcie: jakie formy regulacji pozwolą użytkownikom na czerpanie maksimum korzyści z tej sytuacji?

Zadaniem cyklu jest szukanie odpowiedzi na te pytania i diagnoza przemian ekosystemu kultury i wynikających z nich konfliktów i możliwości. Idea spotkań wpisuje się również w szerszy kontekst poszukiwania nowych, humanistycznych modeli regulacji procesów produkcji i wymiany, szczególnie aktualny w czasie, gdy tradycyjne instytucje je regulujące straciły na wiarygodności.

Dokumentacja cyklu:

Zobacz także:

Wydarzenia z tego cyklu: