Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI
Ekomuzeum. Instytucja ze społecznością

  • Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI

    projekt: Hekla Studio

W tegorocznej, jedenastej, edycji Parku Rzeźby na Bródnie wracamy do parku: jako przestrzeni publicznej, w której znajduje się część kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, do miejsca z którym łączy nas 11-letnia historia zapisana w postaci kilkunastu rzeźb oraz wielu więcej nawiązanych relacji społecznych, a także do Parku Bródnowskiego – miejskiego parku w dzielnicy Targówek.

Na Park Rzeźby będziemy patrzeć jak na jeden z elementów większego ekosystemu. Zarówno rzeźby powstałe w ciągu ostatnich lat, przyroda i ukształtowanie terenu, jak i zwyczaje użytkowania parku przez wspólnotę mieszkańców są częścią złożonego systemu, któremu będziemy przyglądać się z bliska. Życie widziane z bliska to również życie pozaludzkich mieszkańców parku, roślin i zwierząt.

Programem przywołujemy wizję ekoinstytucji, czyli instytucji, która jest wrażliwa na wielowarstwowy kontekst miejsca, w którym funkcjonuje. Ekomuzeum rozumiemy jako formację, która wychodzi poza sztuczny podział na instytucję i publiczność, twórców i widownię, sztukę i nie-sztukę, budynek i to co poza nim/rzeźby i to co wokół nich. Wiemy, że taka formuła wymusza większą wrażliwość na to co ją warunkuje, także środowisko naturalne.

Ekomuzeum przywołane w tytule tegorocznej edycji Parku Rzeźby, to jedna z odpowiedzi na coraz odważniej stawiane pytania o definicję instytucji artystycznej, kulturalnej, publicznej. Jako indywidualne osoby, jak i podmioty tworzące większe struktury, doświadczamy dynamicznych zmian zachodzących we wszystkich sferach życia i działalności człowieka: społecznej, ekonomicznej, politycznej, klimatycznej. Muzea i instytucje publiczne są jednym z podmiotów, które stoją przed koniecznością renegocjacji polityk funkcjonowania, określania innych formatów współpracy ze społecznością, a także samorządami. Silny powód tkwi w demokratyzacji społeczeństwa, nabywaniu przez publiczność nowych kompetencji i w związku z tym formułowania nowych oczekiwań. Przy konstruowaniu polityk i programów instytucjonalnych nie należy też pomijać kryzysu klimatycznego i grożącej nam katastrofy klimatycznej.

Tegoroczny rozdział Parku Rzeźby na Bródnie przyjął za zadanie sprawdzenie jak prowadzić instytucję, która jest wrażliwa na to co ją warunkuje. Jest to zarówno otoczenie społeczne jak i przyrodnicze. W tym co społeczne i przyrodnicze szukamy osobistych historii podmiotów ludzkich i nieludzkich, redefiniujemy podział na kulturę i naturę, negujemy hierarchię gatunkową, jednocześnie to co społeczne czyniąc metodą działania artystycznego, a nie wyłącznie tematem prac artystycznych.

Program XI rozdziału składa się trzech elementów. Pierwszym była Letnia Szkoła w Parku Rzeźby, w której wzięło udział kilkanaście uczestniczek – pracownic lokalnych instytucji (biblioteka, domy kultury, przedszkole), animatorek i aktywistek. Do cyklu spotkań zaprosiliśmy antropolożkę Aleksandrę Janus, edukatorki Martę Maliszewską i Martę Przasnek, reżyserkę teatralną i animatorkę kultury Alicję Borkowską, przyrodniczkę Hannę Michoń i kuratora Sebastiana Cichockiego. Podczas wieczornych zajęć razem z ekspertkami poznawaliśmy sposoby pracy skupione na kontemplacji, empatii, procesie, uwzględnianiu różnych perspektyw, pracy w nieoczywistych warunkach, trosce. Całość prezentowanych podejść składa się na budowanie definicji ekomuzeum, która może stanowić jedną wśród innych, propozycję definicji muzeum, czy ogólnie instytucji publicznej, dostosowaną do rzeczywistości, w której żyjemy.

Drugim elementem programu są rezydencje zespołów stworzonych przez uczestniczki Letniej Szkoły. Prace zespołów są wspierane przez artystki: Annę Siekierską, Dianę Lelonek, artystę Michała Mioduszewskiego i edukatorkę Katarzynę Witt.

Rezydencje przyjmują formę wielodyscyplinarnych działań na terenie Parku Rzeźby jako uwidoczniony publicznie czas zbierania materiałów do zaplanowanych projektów, czas realizacji ich poszczególnych etapów, a także finalnych efektów. Główne założenie stanowiące parasol ideologiczny wypracowany wspólnie podczas zajęć brzmi: feminizacja przyszłości!

Zespoły odbywające rezydencje obrały tematy: rozkochania w przyrodzie jako sposobu jej wyemancypowania w oczach ludzkich, oddania głosu osobistym historiom bez sztucznego podziału na to co związane z człowiekiem, a co z naturą, na sztukę albo animację, odnalezienia historii budujących poszerzoną przestrzeń kulturową Parku, a także odnalezienia sposobu na uwzględnianie opowieści i samej przyrody w lokalnej polityce i sposobie realizowania programów artystycznych i edukacyjnych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na tym terenie.

Finalnym elementem XI rozdziału będzie wystawa 28 września, która podsumuje rezydencje, zaprezentuje dzieła czterech zespołów oraz otwarty manifest składany przez cały proces tegorocznej edycji Parku Rzeźby– propozycję definicji instytucji wrażliwej, która może przyjąć nazwę ekomuzeum.

Informacje o wydarzeniach związanych z rezydencjami umieszczamy na stronie Fb Parku Rzeźby na Bródnie (www.facebook.com/parkrzezbynabrodnie) oraz stronie Parku Rzeźby (www.park.artmuseum.pl).

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
20:00 Otwarcie Rozdział XI Parku Rzeźby na Bródnieotwarcie i kolacja
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Warsztaty Letnia Szkoła na BródnieW cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI” Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Spotkanie Sztuka powoliLetnia Szkoła w Parku Rzeźby
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Spotkanie Ekomuzeum jako instytucja wrażliwaLetnia Szkoła w Parku Rzeźby
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Spotkanie Ćwiczenia z wystawiennictwa w warunkach polowychLetnia Szkoła w Parku Rzeźby
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
15:00 Warsztaty ZadomowienieDziałania międzypokoleniowe w Parku Rzeźby
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
19:00 Spotkanie Park. Twój głos uwzględniono!Spotkanie w Parku Rzeźby
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
16:00 Spotkanie Zbiory sąsiedzkiew Parku Rzeźby na Bródnie
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
15:00 Warsztaty Bródnowski park to mały wszechświatSpotkania dla dzieci w Parku Rzeźby na Bródnie
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Warsztaty Kolażowanie parkuTworzenie kolaży w Parku Rzeźby
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
17:00 Spacer Spacer zielarskipo Bródnie i Lesie Bródnowskim
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:30 Oprowadzanie Mateusz Kowalczyk oprowadzapo Parku Rzeźby na Bródnie
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
18:00 Spacer Drzewo w parkuSpacer po Parku Bródnowskim
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
16:30 Spotkanie Otwarta Rada ProgramowaParku Rzeźby na Bródnie
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
13:00 Wystawa Ekomuzeum: feminizjacja przyszłościWeekend zamknięcia XI rozdziału Parku Rzeźby na Bródnie
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Bródnowski
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
11:00 W przestrzeni publicznej Dzień sportuWeekend zamknięcia XI rozdziału Parku Rzeźby na Bródnie
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XI”
Park Bródnowski
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa