Nagroda filmowa 2014

  • Nagroda filmowa 2014

    Agnieszka Polska, kadr ze sceny próbnej do filmu \"Hurra Wciąż Żyjemy\", Produkcja: Szkoła Wajdy, 2014

Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy ogłaszają czwartą edycję Nagrody Filmowej w wysokości 500.000 PLN na produkcję filmu fabularnego dla artysty poruszającego się pomiędzy sztukami wizualnymi a kinematografią.

Nagroda ma na celu promocję kina eksperymentalnego, artystycznego, radykalnie zrywającego z konwencjonalnymi rozwiązaniami narracyjnymi oraz utartymi sposobami konstruowania formy filmowej. Zamierza promować innowacyjność formalną łączoną harmonijnie z radykalną artystyczną wyobraźnią i inteligencją. Poprzez wspomaganie produkcji radykalnie nowych, artystyczno-filmowych form wyrazu, kino polskie może ulec znaczącej estetycznej odnowie oraz oryginalnie zaistnieć na światowej mapie kinematograficznej.

Nagroda Filmowa PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy ma na celu wspieranie produkcji filmów w oryginalny sposób kontynuujących najciekawsze eksperymenty formalne polskiego kina autorstwa Jerzego Skolimowskiego, Grzegorza Królikiewicza, Wojciecha Wiszniewskiego oraz Stefana Themersona. Nagroda będzie wspierać dzieła, które podobnie jak filmy wymienionych reżyserów, wynikają z permanentnego konfrontowania estetyk, wiedzy i rozwiązań formalnych oferowanych przez sztukę współczesną i kinematografię.

Nagroda Filmowa powstaje w reakcji na pewien niezwykle aktualny i oryginalny fenomen kultury, polegający na tworzeniu przez artystów z pola sztuk wizualnych, filmów skierowanych do obiegu kinematograficznego. Ten intensywny zwrot od produkcji filmów jedynie do galerii i muzeów oraz nasilający się dialog artystów zajmujących się sztuką współczesną z artystami z pola profesjonalnego filmu, spowodował powstanie w Polsce zjawiska, które nazywamy KinoSztuką, a którego pierwszymi manifestacjami były filmy Uklańskiego i Sasnala.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie współproducentem nagrodzonych projektów, jak również będzie je włączać do własnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej.

Termin nadsyłania propozycji konkursowych mija 30 lipca 2014 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na specjalnym wydarzeniu w ramach 39 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pomiędzy 15 a 20 września 2014.

Pierwszym laureatem Nagrody Filmowej został w 2011 roku Zbigniew Libera, którego film „Walser”, o postapokaliptycznej przyszłości, jest obecnie w końcowej fazie montażu, premiera zapowiedziana jest na jesień tego roku. W tym samym czasie premierę będzie miał również fabularny film „Performer” o Oskarze Dawickim w reżyserii Łukasza Rondudy i Macieja Sobieszczańskiego, który to film stanowił pilotowy projekt programu.

W 2012 drugą laureatką nagrody została Anna Molska z projektem filmu „Mutantki”, historią wspólnoty starszych kobiet zmuszonych do konfrontacji z nowoczesnością. Artystka w toku próbnych zdjęć skompletowała ekipę do swojego filmu, wybrała lokacje (architektura Oskara Hansena), obecnie skupia się na poszukiwaniu brakujących aktorów oraz szlifowaniu scenariusza. Zdjęcia planowane są na wiosnę przyszłego roku. Jako część pracy nad swoim filmem fabularnym Molska wykonała realizację „Rzeźba filmu”, prezentowaną obecnie w ramach wystawy „Co widać”, będącą wizualizacją struktury fabularnej przyszłego filmu.

W 2013 trzecią laureatką nagrody została Agnieszka Polska, która obecnie pracuje nad scenariuszem filmu „Hurra! Wciąż żyjemy”, opowiadającym historię komuny artystycznej skupionej wokół Fassbindera. Opiekę artystyczną nad tym procesem sprawuje Paweł Pawlikowski, twórca Idy. Polska jest już po realizacji pierwszej sceny próbnej, która w znacznej mierze zdefiniowała formalny kształt przyszłego filmu. Zdjęcia przewidziane są na połowę przyszłego roku.

Prowadzenie projektu: Łukasz Ronduda (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) i Wojciech Hoflik (Polski Instytut Sztuki Filmowej).
 

Zobacz także: