...Malować..., 2006 (1-1/1)

„...MALOWAĆ...”, Galeria !Sputnik, Wrocław, 2006


Pierwszy performans wykonany przez artystkę na II roku studiów. Działanie wyniknęło z zakazu malowania w pracowni ASP we Wrocławiu – artystka została wyrzucona na trawnik przed uczelnią przez jednego z profesorów ze względu na „zbyt duże płótno”.