Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Jolanta Marcolla była jedną z założycielek grupy artystycznej znanej jako Galeria Sztuki Aktualnej, powstałej na początku lat 70. Jej członkami byli studenci i absolwenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (wydziały malarstwa i rzeźby) zainteresowani filmem i fotografią. Filmy Jolanty Marcolli skupiają się na analizie właściwości medialnych filmu i wideo (szczególnie relacji między filmem i rzeczywistością w nim przedstawioną). Są to najczęściej bardzo długie pętle.

Opis za: 1,2,3... Awangarda. Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2007.