Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Las to część pracy dyplomowej Pawła Althamera, zrealizowanej w pracowni Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wideo pokazuje, jak artysta wychodzi z budynku Akademii, miejskim autobusem przedostaje się do znajdującego się na przedmieściach lasu, rozbiera się i znika między drzewami.

Integralną częścią pracy był pełnopostaciowy portet artysty wykonany z trawy, jelit zwierzęcych, konopi, wosku i włosów. Podczas egzaminu Paweł Althamer był nieobecny. Jego ówczesna żona, Monika, odczytała oświadczenie przybliżające sens pracy – pragnienie zarejestrowania fizycznej obecności przez utrwalenie swego wizerunku w woskowej kukle oraz skonfrontowania nieożywionej kukły z doświadczeniem własnej żywotności.

Jak tłumaczył Grzegorz Kowalski, dzieło nie było symbolicznym powrotem do pierwotnej kondycji ludzkiej. Jego istotą było ponowne złączenie się z naturą na poziomie jednostkowego ego wyzwolonego z cielesności oraz próba przeniesienia się na inne poziomy realności.

Opis na podstawie: R. Kurzmeyer, To an Invisible Sculpture, w: Paweł Althamer, Londyn-Nowy Jork 2011.
 

(AK)