Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Pod koniec 1981 roku Janusz Bałdyga wykonał akcję zatytułowaną Generał Center. Została ona zrealizowana w Pracowni Dziekanka 7 grudnia 1981 roku, na sześć dni przed wprowadzeniem stanu wojennego.

Artysta, zawłaszczając wizerunek generała, zrealizował wydarzenie parateatralne. Do odegrania głównej roli zaproszony został Jacek Kryszkowski. Równolegle z działaniami w AR Bałdyga od końca lat 70. konsekwentnie wykorzystywał motywy polityczne oraz przepracowywał w swojej sztuce narodowe imaginarium, np. w pracy Bez tytułu (Polska) z lat 1980–82.
 

(ŁR)