Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Pocałunek miłości to dokumentacja działania Franciszka Orłowskiego, w ramach którego artysta proponował poznańskim bezdomnym zamianę na ubrania. Pozyskane od nich elementy garderoby artysta wykorzystywał później w swoich pracach i instalacjach. Pocałunek miłości podejmuje problem trudności w nawiązaniu kontaktu z drugim człowiekiem. Zainicjowane przez Orłowskiego zdarzenie, dające wyraz jego zainteresowaniu relacją z Levinasowskim „innym”, stanowiło próbę zbliżenia się do osoby wykluczonej, zepchniętej na margines społeczeństwa. Gest ten wymagał pokonania nie tylko barier emocjonalnych, ale także estetycznych, czy wręcz zmysłowych, a zamiana ubrań prowadziła do wkroczenia artysty w cudzą fizyczność. Orłowski przyjął na siebie piętno historii życia poprzedniego właściciela ubrania.

(KF)