Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Praca video jest zapisem performance, podczas którego artysta czyta Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza popijając wódkę. „Żyliński powtarza prześmiewcze zdania Gombrowicza, rozprawiającego się z tradycją krępującą indywidualne wybory, narzuconymi przez społeczeństwo normami zachowań i specyficznie pojętą polską tożsamością. Upojony alkoholem wyzwala się z ‘formy’, ucieka od wzorców zachowań, traci kontrolę nad językiem. Wyrafinowana literatura staję się w jego wydaniu bełkotem.”

Podobnie jak w swoich wcześniejszych pracach, artysta koncentruje się tu na polskiej tożsamości, jej źródłach oraz czynnikach, które wpłynęły na proces jej kształtowania. Odwołując się do Trans-Atlantyku Gombrowicza, wpisuje się tym samym w nurt silne krytyczny wobec powszechnie przyjętych wyobrażeń na temat polskości.

(opis na podstawie: Izabela Kopania, Podlaskie Towarzystwo Sztuki Pięknych, http://www.zachetapodlaska.wsap.edu.pl/zachetapodlaska/okienka/ZylinskiTransAtlantyk.html)

                                                                                                                             

(DM)