Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Janusz Szczerek w latach 70., jako członek Warsztatu Formy Filmowej i Zespołu T, był jednym z najciekawszych przedstawicieli nurtu strukturalnego w polskim filmie eksperymentalnym i sztuce wideo. Film Submerge Messiah, zrealizowany na początku lat 80. tuż po wyemigrowaniu artysty z Polski, reprezentuje zupełnie inne, bardziej ekspresyjne jakości. Szczerek rejestruje tutaj na wideo swój forsowny cieleśnie performance, w którym odnosi się do kondycji emigranta oraz do polskiego mesjanizmu.
 

(ŁR)