Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Projekt Joanny Malinowskiej In Search of the Miraculous, Continued... w swojej strukturze przypomina filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Składające się na niego trzy projekcje są utrzymane w podobnym metafizyczno-poetyckim duchu, mimo, że powstały w wyniku zastosowania racjonalnych metodologii awangardowych. Wszystkie podporządkowane są próbie analizy tego samego fenomenu w różnych jego wariacjach i kontekstach. Poświęcone są dwóm pianistom – Glennowi Gouldowi i Piotrowi Anderszewskiemu oraz kompozytorowi Johnowi Cage’owi, dla których stanowią specyficzny hommage.

W pracy poświęconej Johnowi Cage’owi Malinowska zaaranżowała sytuację, w której jego słynny utwór 4:33 odgrywany był w jednym z wagonów zatłoczonego nowojorskiego metra. Po oficjalnej zapowiedzi prezentera wmieszanego w tłum przy ustawionym wśród pasażerów małym pianinie siada kobieta ucharakteryzowana na słynną pianistkę Margaret Leng Tan, z którą następnie wspólnie kontemplujemy „konkretne” odgłosy rzeczywistości.

Realizacje Joanny Malinowskiej zdają się być przewrotną próbą odniesienia się do tradycji historii sztuki i muzyki współczesnej oraz do podejmowanych przez twórców awangardy romantycznych prób przeciwstawienia się procesom modernizacji. Malinowska, podejmując się rewitalizacji metodologii surrealizmu, fluxusu i sztuki konceptualnej lat 60., sprawia, że nie przestają one służyć zmianie rzeczywistości lub ustanowieniu sztuki ponad nią samą, ale stają się próbą jej upoetycznienia, próbą – choć na chwilę – podporządkowania jej wyobraźni. Proponowane przez nią niecodzienne zestawienia, spotkania i rekontekstualizacje pomyślane są jako próby poetyckiej transfiguracji rzeczywistości.

Opis za: Joanna Malinowska, In Search of the Miraculous, Continued..., mat. wyst., CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2006.