Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Akcja Autobusu II odbywała się w otwartej przestrzeni – w bieszczadzkiej Wetlinie (stamtąd pochodzi prezentowane nagranie) oraz w Kuźnicy na Helu. Na godzinę ponad 30 aktorów Akademii Ruchu zastygało w bezruchu we wnętrzu porzuconego na poboczu autobusu. Podobnie jak w spektaklu Autobus I przybierali postać znieruchomiałych pasażerów i „niewidomego” kierowcy, stwarzając obraz bliski alegorycznemu Autobusowi Bronisława Linkego (1959-61).

Opis na podstawie: Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji, red. M. Borkowska, Warszawa 2006.
 

(AK)